PROTOKOL UPISA U KLUB „HYO“:

Ako želite da se upišete i počnete sa vežbanjem u našem klubu potrebno je sledeće:

1. Da dođete do prostorija kluba i obavite razgovor sa trenerom

2. Da potpišete pristupnicu klubu

3. Da nabavite lekarsko uverenje(sa naznakom grane sporta-Ašihara kaikan, datumom izdavanja i datumom do kada važi) od nadležne ustanove za medicinu sporta

4. Da donesete tri slike

5. Da nabavite potrebnu opremu za vežbanje:

– kimono (uvek mora da bude čist i brendiran sa znakovima Ašihara kaikan)
– zaštitnik za zube
– zaštitnik za genitalije (mekani)
– zaštitnik za potkolenicu i stopalo (mekani iz jednog dela)
– rukavice sa otvorenim prstima
– štitnik za grudi za devojke i žene (mekani)
– štitnik za grudi za devojčice, dečake, kadetkinje, kadete, juniorke i juniore (borilački)
– kaciga za glavu za decu, kadete i juniore
– papuče
– peškir i sredstva za održavanje higijene posle treninga
6. Da redovno plaćate mesečnu članarinu klubu
Čekamo Vas. Osu!