Ашихара клуб „Хјо“ је члан Ашихара каикан савеза Београда и Ашихара каикан савеза Србије. Ова два савеза су редовни чланови Спортског Савеза Београда и Спортског Савеза Србије. Министарство спорта је препознало Ашихара спорт као спорт од интереса за Републику Србију. Сви планови и годишњи календар клуба се уклапају у програм активности и годишњи календар такмичења Ашихара каикан савеза Србије и Београда.

ЗА 2023 ГОДИНУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АШИХАРА КАИКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ПЛАНИРАНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ:

Календар активности 2023 (4)_page-0001